Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Green Plank (de “site”). VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT, MOET U DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE BEGRIJPENDE RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPEN, EVENALS DE VOLGENDE WIJZIGINGEN DIE DE VORIGE LEZING BEGREPEN. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET EN DOWNLOAD GEEN MATERIAAL.

Green Plank AB (“Green Plank”) behoudt zich het recht voor om de voorwaarden in de gebruiksvoorwaarden of richtlijnen of richtlijnen van de website op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen of aanpassingen worden van kracht zodra de wijzigingen op de Website zijn geplaatst en aangekondigd. Door deze website te blijven gebruiken na het plaatsen van de wijzigingen of aanpassingen, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Daarom dient u de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke richtlijnen van tijd tot tijd te lezen om de gebruiksvoorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op uw gebruik van de website.

Deze gebruiksvoorwaarden veranderen op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u mogelijk met Green Plank bent aangegaan voor andere producten of diensten.

Richt vragen of opmerkingen over de site of de inhoud ervan 

OPGENOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Privacy bepalingen.  Green Plank zet zich in om de privacy van gebruikers te beschermen en om u te informeren over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Green Plank, inclusief persoonsgegevens die op de site worden verzameld. Daarom heeft Green Plank gegevensbeschermingsbepalingen waarnaar u moet verwijzen om volledig te begrijpen hoe Green Plank informatie gebruikt en verzamelt.
 • Verkoopvoorwaarden. Alle bestellingen die via de website worden geplaatst, zijn onderhevig aan de verkoopvoorwaarden van Green Plank. U dient meer te weten te komen over onze toepasselijke verkoopvoorwaarden, onze toepasselijke productgaranties, onze retourvoorwaarden en verzendvoorwaarden. Door het bestellen en / of accepteren van de levering van de producten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze verkoopvoorwaarden, retourvoorwaarden, verzendvoorwaarden, inclusief de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die daarin zijn opgenomen. De verkoopvoorwaarden, retourrichtlijnen en verzendvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd na bekendmaking door Green Plank zonder voorafgaande kennisgeving. Lees daarom voor elke aankoop de verkoopvoorwaarden, retourrichtlijnen en verzendvoorwaarden.
 • Gebruiksvoorwaarden van de website (gebruiksovereenkomst)
  • Door materiaal te downloaden, kopiëren, reproduceren, verspreiden, afdrukken of gebruiken van materiaal dat eigendom is van Green Plank AB (Green Plank) en specifiek beschikbaar is gemaakt op de Green Plank-website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Onder materiaal wordt verstaan ​​werken in geschreven, grafische, fotografische, visuele en akoestische vorm, evenals alle inhoud van Green Plank die op de website van GreenPlank.eu verschijnt of is geïmplementeerd.
  • Zoals al het materiaal op de website van GreenPlank.eu is ook dit auteursrechtelijk beschermd.
  • De toestemming (toestemming) voor het gebruik van het Green Plank websitemateriaal wordt verleend onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden.
  • Niets in het verlenen van deze toestemming rechtvaardigt een onherroepelijk privilege of recht van de gebruiker.
  • Green Plank behoudt zich het recht voor om toestemming voor het gebruik van haar auteursrechtelijk beschermd materiaal in te trekken als Green Plank constateert dat de gebruiker van het auteursrechtelijk beschermde materiaal misbruik heeft gemaakt van het recht om het materiaal te gebruiken dat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gespecificeerd.
  • De gebruiker van het auteursrechtelijk beschermde materiaal heeft, na kennisgeving door Green Plank, het gebruik van het materiaal onverwijld stopgezet en verhinderd. Wanneer het materiaal op een website wordt getoond, dient het materiaal direct van de website te worden verwijderd.
  • VERPLICHTINGEN VOOR LIDMAATSCHAPSREKENINGNadat u deze gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, kunt u een ledenaccount openen in het lidmaatschapsgedeelte van de website (het “Ledenaccount”) als particuliere klant of groothandel / detailhandelaar. Als onderdeel van de lidmaatschapsregistratie kan de persoon die het ledenaccount op de website opent (de “Beheerder”) de informatie van andere gebruikers aan ons overdragen die gemachtigd zijn om bepaalde functies uit te voeren namens de beheerder via het “Ledenaccount”. (“Auteur”). De beheerder moet specifiek selecteren welke functies elke geautoriseerde gebruiker mag uitvoeren op de site. Geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de site met hun eigen persoonlijke wachtwoorden, maar de geselecteerde functies worden alleen uitgevoerd namens de beheerder. Een beheerder kan op elk moment het persoonlijke wachtwoord van een geautoriseerde gebruiker wijzigen om zijn toegang tot de site te voorkomen, de autorisatie van de geautoriseerde gebruiker om bepaalde functies in naam van het lid uit te voeren, beperken of anderszins beperken. Als een geautoriseerde gebruiker niet langer geautoriseerd is om namens u te handelen, is de beheerder verantwoordelijk voor het gebruik van de beveiligingsprocedures die we u hebben verstrekt om de toegang van de geautoriseerde gebruiker tot de site te melden of te beperken. het recht van de geautoriseerde gebruiker beperken om bepaalde functies uit te voeren in de naam van het lid of anderszins geautoriseerde gebruikers wijzigen, toevoegen of verwijderen. Als een geautoriseerde gebruiker niet langer geautoriseerd is om namens u te handelen, is de beheerder verantwoordelijk voor het gebruik van de beveiligingsprocedures die we u hebben verstrekt om de toegang van de geautoriseerde gebruiker tot de site te melden of te beperken. het recht van de geautoriseerde gebruiker beperken om bepaalde functies uit te voeren in de naam van het lid of anderszins geautoriseerde gebruikers wijzigen, toevoegen of verwijderen. Als een geautoriseerde gebruiker niet langer geautoriseerd is om namens u te handelen, is de beheerder verantwoordelijk voor het gebruik van de beveiligingsprocedures die we u hebben verstrekt om de toegang van de geautoriseerde gebruiker tot de site te melden of te beperken.
   U ontvangt een wachtwoord en een accountnummer zodra u de accountgegevens van het lid heeft ingevoerd. Als u de beheerder van uw ledenaccount bent, gaat u ermee akkoord de website te gebruiken om: 
   • om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf en / of het door u vertegenwoordigde bedrijf te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over alle geautoriseerde gebruikers; inclusief specifieke omstandigheden of beperkingen die van toepassing zijn op elke in aanmerking komende gebruiker;
   • U verzekert en garandeert dat u over de mogelijkheid en bevoegdheid beschikt om voor u of uw bedrijf afspraken te maken en opdrachten uit te voeren voor Green Plank producten en diensten.
   • dat een bestelling die u of een geautoriseerde gebruiker op de Website heeft geplaatst, overeenkomt met een ondertekende bestelling, en u ziet hierbij af van elke toekomstige betwisting van de geldigheid en uitvoerbaarheid van een bestelling die via de Website is geplaatst voor elektronische doeleinden en;
   • dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en vergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot telefoonkosten en telecommunicatieapparatuur die wordt gebruikt om de site te gebruiken;
   • U (en uw bedrijf, indien van toepassing) bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of ledenaccount en neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor de acties of nalatigheden van uw geautoriseerde gebruikers die de website voor hun eigen gebruik gebruiken. Of weglatingen zijn niet uitdrukkelijk door u toegestaan.
   • ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of ledenaccount of enige andere inbreuk op de beveiliging; en

dat u volledig verantwoordelijk bent voor het beheer van uw ledenaccount, inclusief, maar niet beperkt tot:

 1. Verificatie van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en / of accountinformatie van leden;
 2. Onderhoud en tijdloos bijwerken van de accountgegevens van leden om ervoor te zorgen dat deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn;
 3. ervoor zorgen dat elke geautoriseerde gebruiker de capaciteit en bevoegdheid heeft om de functies uit te voeren waarvoor hij of zij door uw bedrijf is geautoriseerd; en
 4. Beperk of beperk de toegang van een geautoriseerde gebruiker tot de Site wanneer een geautoriseerde gebruiker niet langer geautoriseerd is om bepaalde functies namens u uit te voeren.

Als u valse, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige informatie verstrekt of als we een redelijk vermoeden hebben dat deze informatie niet waar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kunnen we uw ledenaccount blokkeren of annuleren en alle huidige N future weigeren door u. Informatie over het ledenaccount en bepaalde andere informatie over u valt onder ons privacybeleid. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

 • EIGENDOMS EIGENDOM
  Alle inhoud op deze website is eigendom van Green Plank en / of haar verschillende externe leveranciers en distributeurs en is onderworpen aan de wetten ter bescherming van intellectueel eigendom van Zweden en andere landen. Geen enkele inhoud van deze site mag worden gereproduceerd, opnieuw gepost, gedistribueerd, weergegeven, verkocht of overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank en / of haar derden en distributeurs.
 • COPYRIGHT ©
  Alle auteursrechtelijk beschermde en auteursrechtelijk beschermde materialen op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, het Green Plank-logo, het ontwerp, de teksten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen en andere bestanden, evenals hun selectie en rangschikking (“Materialen”) zijn eigendom van Green Plank, ALLE VOORBEHOUDEN RECHTEN Copyright © 2010 Green Plank AB en / of haar licentiegevers. Behalve zoals hierin uiteengezet, mag geen materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, opnieuw geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, anders zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Plank of de respectievelijke licentiehouder.
 • MERKEN EN SERVICEMARKTEN
  Green Plank, het Green Plank-logo en de producten en diensten die op deze website worden beschreven, inclusief maar niet beperkt tot “Green Plank”, zijn handelsmerken, servicemerken of geregistreerde handelsmerken van Green Plank en haar leveranciers en licentiegevers en kunnen of gedeeltelijk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Plank of haar leveranciers of licentiegevers. Bovendien zijn alle paginakoppen, door de gebruiker gedefinieerde afbeeldingen, interfacesymbolen en scripts servicemerken, merken en / of handelsmerken van Green Plank en mogen deze zonder voorafgaande kennisgeving zonder voorafgaande kennisgeving niet worden gekopieerd, geïmiteerd of schriftelijk gebruikt door Green Plenum. Alle andere hierin genoemde handelsmerken,
 • GEBRUIK VAN DE WEBSITE
  Green Plank verleent u een beperkte licentie om deze website te gebruiken voor wettige bestellingen en aankopen, en mag deze website niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen of bestellingen, de vragen in kwestie. Deze licentie omvat niet zonder beperking: (a) de wederverkoop of het commerciële gebruik van de Website en / of de technologie of inhoud die deze bevat; (b) het verzamelen en gebruiken van productlijsten of beschrijvingen; (c) gebruik van de website en de inhoud ervan in afgeleide formaten; of (d) gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Met uitzondering van het bovenstaande ontvangt u geen rechten of licenties die impliciet, in welke vorm dan ook of op enige andere manier betrokken zijn bij octrooien, handelsmerken, auteursrechten of eigendomsrechten van Green Plank of derden. Deze site en de inhoud die op deze site wordt aangeboden, mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, vernieuwd, gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Green Plank heeft gepubliceerd, verzonden of verspreid, mag u het materiaal dat op deze site wordt gepresenteerd voor internet alleen downloaden, weergeven en afdrukken voor gelicentieerde doeleinden; met dien verstande dat u zonder toestemming van Green Plank of de respectievelijke copyrighthouder (a) materiaal op een website, computernetwerk of in uitzend- of publicatiemedia niet mag kopiëren, publiceren of publiceren, (b) het materiaal mag wijzigen, en (c) eventuele copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen in het materiaal verwijderen of wijzigen. Het ongeoorloofde gebruik van deze website en / of het materiaal op deze website kan in strijd zijn met het toepasselijke auteursrecht, merkenrecht, andere intellectuele eigendomswetten of andere wetten. U mag geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie van Green Plank te gebruiken. (inclusief de afbeeldingen op deze site, de inhoud van teksten of de lay-out / vormgeving van een pagina of een formulier op een pagina) zonder) de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank. Bovendien mag u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank geen metatags of andere “verborgen teksten” met een Green Plank-naam gebruiken,
 • LEEFTIJD EN
  VERANTWOORDELIJKHEID U verklaart dat u meerderjarig bent om deze website te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen vast te stellen voor enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website. U bent zich ervan bewust dat u en degenen die uw inloggegevens gebruiken financieel verantwoordelijk zijn voor elk gebruik van deze website.
 • BEËINDIGING
  U stemt ermee in dat Green Plank, naar eigen goeddunken, u of een van de wachtwoorden, het account of het gebruik van de website door een geautoriseerde gebruiker of de toegang van uw of een geautoriseerde gebruiker tot een onderdeel van deze website om welke reden dan ook mag beperken. Zonder beperking. in geval van niet-gebruik of als Green Plank van mening is dat u of een geautoriseerde gebruiker de gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving heeft geschonden of overtreden. Green Plank kan ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, de levering van de Website of een deel daarvan met of zonder kennisgeving annuleren. U gaat hiermee akkoord, dat een beëindiging van de toegang tot de Website in overeenstemming met een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden, en bevestig en ga ermee akkoord dat Green Plank uw Ledenaccount en alle bijbehorende informatie en bestanden in uw Account en / of Jouw rekening. of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de site blokkeren. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Green Plank niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het beëindigen of beperken van de toegang tot de Website. of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de site blokkeren. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Green Plank niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het beëindigen of beperken van de toegang tot de Website. of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de site blokkeren. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Green Plank niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het beëindigen of beperken van de toegang tot de Website.
 • UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
  UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN HET MATERIAAL WORDEN GELEVERD “WIE KIJKT” EN “WIE IS BESCHIKBAAR”. U ERKENT DAT ZE ZIJN ONTVANGEN VAN EEN GROENE PLANK OM UW EIGEN DILIGENTIE MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OVER TE NEMEN. GREEN PLANK ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN IN Bezug AUF DIE GREEN PLANK-WEBSITE, IHRE FUNCTION IHR INHALT, INFORMATIE, MATERIAAL WEIGENDEN ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN IN Bezug AUF DIE GREEN PLANK-WEBSITE, IHRE FUNCTION IHR INHALT, INFORMATIE, MATERIALIEN.GREEN ONS. , MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET VOOR MARKETING, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, NAAR BETROUWBAARHEID OF EIGENDOM VAN WELKE INHOUD, OF OF DE DATUM
 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  ZIJ KOMEN OVEREEN DAT GREEN PLANK, HAAR DIRECTEURS, AMBTENAREN, WERKNEMERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS VOOR SCHADE DIE DE ONDERNEMING, DE INHOUD, DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT BEËINDIGD. SIE stimmen ZU, DASS DIESE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UMFASSEND IST EN FÜR ALLES SCHADEN JEGLICHER ART GILT, einschließlich Direkter, INDIREKTER, KOMPENSATIVER, the probes, NEBEN-, PUNITIVE UND FOLGES-, PUNITIVE UND AND FOLGES GROENE PLAATS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE MOET WORDEN GETOOND). IN GEEN GEVAL ZAL DE SAMENVATTING AANSPRAKELIJKHEID VAN GREEN PLANK (VERDRAG, GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID (OOK, WEINIG), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE) UIT EEN GEBRUIKSVERGELIJKING VAN MEER DAN 100 EURO OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN GEBRUIK VAN UW BETAALDE GROEN BROOD, MIN of minder. Als deze wetten van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande uitsluitingen, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten op de rechten die hierin zijn vervat.
 • Een vergoeding
  U bent verplicht, Green Plank en haar leidinggevenden, directeuren, werknemers, consultants, vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van elk verlies, elke aansprakelijkheid, elke claim, elke oorzaak van actie, elke claim, elke schade, alle kosten of ongemakken juridische, boekhoudkundige en andere vergoedingen , die door u of in uw naam worden verzameld en in aanvulling op de daarin of door derden beschreven aansprakelijkheid, en die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of gebruik van deze website door geautoriseerde gebruikers, inclusief niet beperkt tot inbreuk door u of een geautoriseerde gebruiker van de gebruiksvoorwaarden. Green Plank behoudt zich het recht voor om
 • TOOLS & FUNCTIES Alle tools, functies, rekenmachine etc. worden alleen verstrekt. Alle resultaten zijn schattingen en kunnen als zodanig worden gebruikt. Green Plank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid voor informatie die voortkomt uit het gebruik van de tools en functies die op www.GreenPlank.eu worden aangeboden.
 • WAAR KOPEN / EEN PRO VINDEN / EEN AANBIEDING KRIJGEN
  Green Plank garandeert niet dat we in staat zijn om uw servicebehoeften af ​​te stemmen op een serviceprofessional, of dat er serviceprofessionals bij u in de buurt zijn die in een positie verkeren of bereid zijn om aan uw servicebehoeften te voldoen. Hoewel we bepaalde stappen ondernemen om de kwalificaties van onze vermelde serviceprofessional te verifiëren, aanvaardt Green Plank geen enkele garantie of verzekering met betrekking tot de mogelijkheden of waarborgen van een dergelijke serviceprofessional of de kwaliteit van het werk dat hij of zij voor u kan uitvoeren., Deze om te behouden hun diensten. Green Plank onderschrijft of beveelt de diensten van een bepaalde serviceprofessional niet aan. Het is geheel aan u om een ​​rechtstreeks contract af te sluiten of anderszins tot overeenstemming te komen met een serviceprofessional, en we aanvaarden geen enkele garantie of garantie voor hun prestaties op de werkplek of voor het resultaat of de kwaliteit van de geleverde diensten. De serviceprofessionals zijn noch werknemers, noch vertegenwoordigers van Green Plank, noch is Green Plank een vertegenwoordiger van de serviceprofessionals. Green Plank levert geen van de diensten die u nodig heeft in uw serviceverzoek en is er niet verantwoordelijk voor. Uw contractuele rechten, die u afsluit met een serviceprofessional, zijn in overeenstemming met de bepalingen van deze verdragen en de toepasselijke wetten van federale, staats-, staats- en lokale overheden. In het geval van een geschil met een medewerker van de klantenservice, moet u rechtstreeks contact opnemen met de medewerker van de klantenservice en hiermee akkoord gaan, GREEN PLANK (EN ONZE OFFICIALS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS,
 • LINKS Deze
  website kan links naar andere websites bevatten die alleen voor uw gemak worden aangeboden, en het opnemen van een link betekent niet dat Green Plank de gelinkte website of de informatie die erop staat, promoot, onderzoekt of beoordeelt. Green Plank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en geeft geen garantie of garantie met betrekking tot andere websites of de inhoud of het materiaal op die websites. Kiest u voor toegang tot andere websites, dan is dit op eigen risico.
 • RELATIE
  De relatie tussen Green Plank en u zal die van een onafhankelijke contractant zijn, en noch wij, noch een van onze respectieve senior executives, vertegenwoordigers of werknemers zullen partners, joint ventures, trustees, werknemers of vertegenwoordigers van een andere of andere entiteit worden. van deze website.
 • TOEPASSELIJK RECHT
  Deze overeenkomst en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan de Zweedse wetgeving met betrekking tot alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website, hetzij als gevolg van contractueel, onwettig gedrag of om andere redenen, niettegenstaande de bepalingen van botsingen. Zij en Green Plank zijn het erover eens dat alle klachten die onder deze overeenkomst kunnen ontstaan, moeten worden ingediend en behandeld voor de bevoegde rechtbank in Zweden, de provincie Skåne. Zij en Green Plank komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het Zweedse Scania. Het falen van Green Plank om een ​​recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, impliceert geen afstand van dit recht of deze bepaling. Mocht een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden bevonden, dan komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank zich moet inspannen om de bedoelingen van de partijen in de bepaling en andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden uit te voeren. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden. Mocht een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden bevonden, dan komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank zich moet inspannen om de bedoelingen van de partijen in de bepaling en andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden uit te voeren. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden. Mocht een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden bevonden, dan komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank zich moet inspannen om de bedoelingen van de partijen in de bepaling en andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden uit te voeren. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden. Partijen zijn het er niettemin over eens dat de rechter zich dient in te spannen om uitvoering te geven aan de bedoelingen van partijen in de (en) bepaling van de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden. Partijen zijn het er niettemin over eens dat de rechter zich dient in te spannen om uitvoering te geven aan de bedoelingen van partijen in de (en) bepaling van de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden. de bedoelingen van de partijen vervat in de bepaling en de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden De gebruiksvoorwaarden van de partijen blijven volledig van kracht. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden. de bedoelingen van de partijen vervat in de bepaling en de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden De gebruiksvoorwaarden van de partijen blijven volledig van kracht. U stemt er hierbij mee in dat claims of pleidooien die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan enige andere wet of wetten binnen een (1) maand nadat een dergelijke claim is ingediend of geclaimd. van de actie of voor altijd geblokkeerd worden.
 • VERENIGING
  U mag uw rechten, plichten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet kwijtschelden, overdragen, toewijzen, delegeren of delegeren.
 • VOLLEDIGE OVEREENKOMST
  Deze gebruiksvoorwaarden, samen met de voorwaarden hierin of hierin, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten of regelingen (hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk) die kunnen worden gewijzigd of aangepast schriftelijk of door het verstrekken van dergelijke toevoegingen of wijzigingen aan deze website.
 •  
  •