In de meeste gemeenten is een bouwvergunning vereist om een ​​dek te bouwen. De belangrijkste reden is de garantie van de veiligheid van alle personen die de constructie gebruiken. Er zijn veel ongelukkige gevallen geweest waarin dekken, trappen of leuningen die waren gebouwd met een slecht ontwerp of materiaal instortten en tot verwondingen of de dood leidden. In de meeste gevallen is de vereiste overdekkingsvergunning in dergelijke gevallen niet verkregen. Als er geen bouwvergunning wordt verkregen en er gaat iets mis, wordt de huiseigenaar civiel en strafrechtelijk vervolgd. Het is logisch om de bouwvergunning van de plaatselijke bouwautoriteit te verkrijgen, zodat het dek kan worden geïnspecteerd om u en anderen te beschermen.